Stretnutie mladých

Pozývame mladých z našej farnosti, ktorí sa chcú dozvedieť viac a diskutovať spolu o ďalšej zaujímavej téme, na spoločné stretnutie, a to tento piatok 17. marca po sv. omši. Téma bude „Herézy v Cirkvi z minulosti a dnes“.

Na stretnutie s vami sa teší p. kaplán Michal.