Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

Po týždňovej pauze pozývame opäť deti, ktoré sa pripravujú na sviatosť 1. sv. prijímania a ich rodičov, na stretnutie s p. kaplánom, ktoré bude v stredu 01. marca o 17.15 hod vo farskom kostole.