Stretnutie mladých v našom kostole

Kostol je miesto, kde sa stretávame s Bohom, kde sme účastní na sv. omšiach, prijímame sviatosti a prežívame čas v modlitbe. Kostol je i miestom stretnutia rôznych ľudí s rôznymi príbehmi. Práve na jedno takéto stretnutie pozývame mladých našej farnosti vo veku 15 rokov a viac v piatok 24.2. po sv. omši o 18:30 hod. Stretnutie sa bude niesť v duchu modlitby, Sv. písma a debaty o otázkach, ktorými mládež žije. Témou stretnutia bude: „Láska a jej podoby“. Teší sa na vás p. kaplán Michal.