Jarné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni (t.j. dni modlitieb, pôstneho sebazapierania a dobrých skutkov; Cirkev počas nich prosí Pána za rozličné ľudské potreby, najmä za úrodu, požehnanie pre ľudskú prácu a verejne ďakuje Bohu). Záväzný je pre nás jeden deň.