Miništrant mesiaca

Od februára rozbiehame v našej farnosti akciu pre chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť do služby miništrantov pri sv. omšiach. Vítaní sú všetci – malí, mladí i starší; skúsení i nováčikovia. V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas januára môžete zapísať. Od februára budete zbierať nálepky za každú sv. omšu, na ktorej budete miništrovať. Posledný deň mesiaca sa vyhlási „Miništrant mesiaca“- ten, ktorý bude mať najviac nálepiek za službu na sv. omšiach. A možno bude aj malá odmena 🙂 Tešíme sa na vás!