Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Dávame vám do pozornosti Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa na severnej pologuli koná v tradičnom termíne 18. – 25. januára. Tému na rok 2023 Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17) vybrala a pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických.

Termín konania navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

„Tým, ktorí sa chcú modliť v súkromí, poslúži tento materiál ako pomôcka pri premýšľaní o modlitebných úmysloch. Môžu mať na pamäti to, že tvoria spoločenstvo s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi,“ uvádza materiál, ktorý v slovenskom preklade v plnom znení prináša Konferencia biskupov Slovenska na svojej stránke kbs.sk.

V rámci slávenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa budú konať rôzne podujatia; v Košiciach sa bude sláviť dňa 23. januára 2023 Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov. Organizuje ju Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach, začiatok je o 18.00 hod. Texty, ktoré v nej zaznejú, sú inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša. Viac info na ekumenake.rimkat.sk.

zdroj: www.kbs.sk, www.ekumenake.rimkat.sk