Sv. omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

V pondelok 30. januára budeme vo farskom kostole sláviť votívnu svätú omšu o sv. Ondrejovi, apoštolovi. V závere sv. omše bude pomazanie olejom sv. Ondreja.