Zjavenie Pána – prikázaný sviatok

V piatok 6. januára slávi Cirkev slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Sväté omše budú ako v nedeľu – vo farskom kostole o 8.00, 9.00 a 10.00 hod a v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod.

Pri týchto svätých omšiach, ako aj pri večernej svätej omši vo štvrtok 5. januára o 18.00 si budete môcť vziať domov svätenú vodu, ktorá bude požehnaná v predvečer slávnosti. Príspevkom môžete podporiť budovanie nášho pastoračného centra.