Prišli ku vám koledníci…

„Prišli ku vám koledníci, šťastie zdravie vinšovať, otvárajte dvere srdca, nebudete ľutovať.

Zvestujeme vám dobrú novinu: „Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“

   Myšlienka koledovania v našej farnosti vznikla pri jednom rozhovore a nakoniec sa vďaka Bohu preniesla do skutočnej realizácie 🙂 Aj keď to na začiatku vyzeralo, že budem koledovať sama s pánom kaplánom, nakoniec sa nám podarilo vytvoriť krásnu skupinku s krásnymi deťmi a ešte krajším programom, ktoré nieslo posolstvo príchodu Dieťaťa – nášho Spasiteľa na túto zem.

Chcem poďakovať v prvom rade rodičom, ktorí boli motivátormi pre deti a ktorí ochotne čakali svoje ratolesti počas nacvičovania. Samotným deťom Linde, Naďke, Maruške, Marekovi, Anežke, Aničke a Zuzanke, za ich ochotu a obetu, ktorú priniesli, aby mohli ľuďom dobrej vôle zvestovať radostnú správu: „že sa narodilo Ďieťa v meste Betleme.“

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás u seba doma prijali – za vašu milú spätnú väzbu, darčeky, príspevky na pastoračné centrum a lásku akou ste prijali nielen nás, ale samého Ježiska vo vašich príbytkoch. Bol to nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých krásny, nezabudnuteľný zážitok.

V neposlednom rade ďakujeme ochotnému ockovi Peťovi za plagát a pomoc, vďaka ktorej nás spolu s pánom kaplánom prevážali autami. Vďaka patrí aj Vám pán kaplán, za Vašu všetku pomoc, čas a duchovnú podporu nielen počas prípravy a nácvikov, ale aj počas koledovania.

„Za tie dary, čo ste dali, pekne ďakujeme,

veselé a hojné sviatky všetkým vinšujeme.

Za vašu štedrosť nech vás Pán Boh bohato odmení,

a náš pastoračný dom nech je čoskoro postavený.“

S vďakou v srdci

Lucia Križalkovičová

P.S. Radosť, akú sme mali z koledovania si môžete pozrieť v galérii 🙂