Vianočné prianie a zamyslenie od duch. otca Mareka

Kto je za to zodpovedný…

V posledných dňoch sme svedkami toho, ako si mnohí kladú otázky o tom, kto je zodpovedný za jednotlivé udalosti, čo zasahujú životy ľudí. Môžeme sa takto pýtať pri pohľade na prebiehajúce vojny vo svete, či choroby, alebo politickú krízu na Slovensku.

No natíska sa mi táto otázka aj pri pohľade na malé Dieťa v jasliach. Hľadiac na neho sa pýtam: „Kto je zodpovedný za jeho narodenie?“ a vôbec, prečo sa narodilo? Prečo si Boh vzal ľudské telo? Aký je skutočný dôvod jeho narodenia?

V stredu sme mali predvianočné posedenie s odídencami z Ukrajiny, ktorí našli dočasný domov na ubytovni Baňa Bankov. Veľmi som túžil, aby sme takto spoločne mohli tráviť jeden večer pri slávnostnom stole. A to aj preto, lebo títo ľudia sa stali mojou rodinou ako aj rodinou tých, ktorí slúžia ako dobrovoľníci. Pri tejto príležitosti nás navštívil aj otec arcibiskup Bernard Bober a povečeral spolu s nami. Z jeho slov mi utkvela myšlienka, že Boh nie je len s Vami, ale je aj medzi Vami…

Skutočný dôvod, prečo sa Boh rodí na túto zem je to, čo naznačuje jeho meno Emanuel – Boh s nami. Prišiel pretože chce byť s nami a medzi nami. Jeho prítomnosť je pre ľudí nesmierne dôležitá. Aj napriek tomu, že tu je neustále, môže sa stať, že my ľudia nie sme s ním. V tejto neľahkej dobe, ktorú žijeme sa musíme naučiť žiť s Bohom po našom boku. Boha potrebujeme ako soľ! Prečo? Pozrite sa na naše medziľudské vzťahy, ktoré sú vážne narušené, ľudia strácajú úctu jeden k druhému, sú nervózni, arogantní a útoční. Naše deti a mládež sú do seba viac uzatvorení a máme vážny problém so zhoršujúcim sa duševným stavom nie len tých neplnoletých, ale aj dospelých.

Boh je s nami a medzi nami! Chceme sa naučiť žiť túto pravdu a každodenne sa na Boha spoliehať v našom živote. Aj toto je cesta ako tvoriť krajšiu budúcnosť.

Na Vianoce Vám vyprosujem hojnosť milostí Božieho dieťaťa a jeho silné objatie. Nech sa dotkne Božia nevinnosť každého ľudského srdca, aby si protivníci podali ruky a aby sme nemali kamenné srdce pre potreby núdznych. Nech darom Vianoc nie len rodinná idylka, ale trvalý pokoj medzi nami v našich rodinách, spoločenstvách na našich pracoviskách.

Božie dieťa, pomôž všetkým deťom na svete, aby nežili v strachu z vojny, nenávisti, či v obave o rozpad vlastnej rodiny. Daruj našim časom svoj POKOJ!

Požehnané Vianoce prajem a vyprosujem všetkým! Otec Marek