Predvianočné stretnutie košického arcibiskupa s odídencami z Ukrajiny a dobrovoľníkmi

V stredu podvečer, dňa 21.12.2022 sa Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda KBS stretol pri spoločnej večeri s komunitou ukrajinských utečencov na Ubytovni Baňa Bankov v Košiciach. Priniesol nielen odídencom, ale aj dobrovoľníkom posolstvo nádeje, pokoja a ubezpečenie o Božej blízkosti.

Od marca 2022 Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja v Košiciach prijala viac než 100 odídencov z Ukrajiny. Vďaka veľkorysosti farníka Pavla, ktorý poskytol priestory bývalej robotníckej ubytovne, našlo dočasné útočisko veľa detí, mladých ľudí, mám, otcov, a starých rodičov. Farnosť vďaka angažovanosti pána farára Mareka, pani Zuzke a pani Majke zabezpečuje už niekoľko mesiacov každodennú starostlivosť o odídencov v súčinnosti s ostatnými dobrovoľníkmi, ale aj s NO Človek v ohrození – zvlášť pani Ľubkou, Pavlou a pánom Dimom. Prvé dni po vypuknutí vojny prichádzali zväčša matky s deťmi, a tak celé dielo bolo už na začiatku zverené Matke Božej a Dieťaťu Ježiš. Ich netradičné vyobrazenie vyhotovené na škridly sa nachádza vo vestibule.

Na ubytovni Baňa Bankov žije najväčšia komunita vojnových odídencov v Košiciach. V týchto dňoch je ich 40. Niektorí z tých, čo tu bývali sa vrátili na Ukrajinu, iní šli na Západ, no mnohí ostali. Deti chodia do školy, študenti študujú online alebo na fakultách v Košiciach a kto môže pracovať, tak pracuje, či sa ináč podieľa na spoločnom živote. Táto ubytovňa nie je len nocľahárňou, ale chce byť prechodným domovom pre všetkých, ktorí tu žijú.

Denne sa presviedčame o tom, že Boh sa stará a posiela to, čo potrebujeme. Toto dielo lásky môže farnosť vykonávať vďaka obetavosti jednotlivcov ako aj štedrosti dobrodincov, či finančnej podpore rôznych organizácií, akou je aj Konferencia biskupov Slovenska, či Nezisková organizácia Človek v ohrození. Za každú podporu sme nesmierne vďační!

A čo si prajeme na prahu sviatkov: „Nech nás všetkých spája túžba po pokoji a Láska, ktorá má meno Emanuel – Boh s nami, dodáva Marek Ondrej, farár farnosti sv. Ondreja v Košiciach.