Obnova manželských sľubov na sviatok Sv. rodiny

Pozývame všetkých manželov našej farnosti na svätú omšu v piatok 30. decembra o 18.00 hod vo farskom kostole. Budeme sláviť sviatok Sv. rodiny a pri tejto príležitosti si manželia obnovia manželské sľuby – podľa možností nech sú pri tomto úkone vedľa seba. Zároveň sa budeme modliť za rodiny a požehnávať ich.