Zavŕšili sme oslavu sviatku sv. Ondreja

V stredu 30. novembra 2022, na sviatok sv. Ondreja, apoštola, sme ukončili našu modlitbovú púť k patrónovi našej farnosti slávnostnou svätou omšou vo farskom chráme. Celebroval ju náš pán farár o. Marek Ondrej a koncelebrovali p. kaplán Michal Bodnár a výpomocný duchovný o. Radoslav Lojan.

Na úvod slávenia zaznela pieseň ku sv. Ondrejovi. V kázni sa nám prihovoril o. Marek, ktorý sa venoval myšlienke nasledovania Ježiša cez napodobňovanie jeho života našimi vlastnými životmi. Poukázal na príklad jeho učeníkov, medzi ktorými bol ako prvý nasledovník práve Ondrej, náš patrón. Učeníci sa rozhodli vstúpiť do Ježišovej „školy života“, kde sa učili čítať a písať v zmysle pozorovania a následne napodobňovania Ježišovho života, jeho skutkov, postojov. To, čo sa naučili od samého Ježiša, snažili sa ďalej žiť svojimi vlastnými životmi viery. K tomu nás chcel pozvať aj o. Marek, s odkazom práve aj na nášho patróna, aby sme aj my vstúpili do Ježišovej školy života a žili každý deň tak, ako nám sám Ježiš dal príklad. Pomôckou pri poznávaní Kristových skutkov lásky nech sú nám hlavne známe Evanjeliá, ktoré opisujú Ježišov život a pôsobenie na tejto zemi, zvlášť Evanjelium podľa Lukáša, Mareka a Matúša.

Krásnym a milým oživením bohoslužby bol spev nášho detského zboru, ktorý nám zaspieval pekné piesne k sviatku a k Pánu Ježišovi. Na konci svätej omše bol požehnaný olej sv. Ondreja, ktorý nesie symboliku nášho patróna cez svoj pôvod – je spojením olivového oleja z Grécka, kde zomrel sv. Ondrej mučeníckou smrťou a oleja zo Svätej Zeme, kde Ondrej stretol a nasledoval Pána Ježiša. Otec Marek následne predniesol modlitbu k sv. Ondrejovi, v ktorej zveril pod ochranu nášho patróna všetkých členov našej farnosti, naše vzťahy v rodinách aj vo farskej komunite, našich kňazov ako aj všetkých našich blízkych. Po záverečnom požehnaní sme boli pomazaní olejom sv. Ondreja.

Touto slávnosťou sme ukončili naše modlitby k nášmu patrónovi počas mesiaca november, ktorý je mesiacom tohto patróna a zavŕšili tak oslavu sv. Ondreja v deň jeho liturgického sviatku.

Úprimne ďakujeme našim kňazom za slávenie všetkých svätých omší ku cti sv. Ondreja a všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách týchto bohoslužieb a tiež všetkým vám, ktorí ste v uplynulé dni prišli do chrámu osláviť nášho patróna a orodovníka! Svätý Ondrej, oroduj za nás a ochraňuj nás i naďalej!