Požehnaný advent!

Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do nového liturgického roku, ktorého začiatkom je práve adventné obdobie. Advent (lat. adventus = príchod) má upriamiť našu pozornosť na narodenie Božieho Syna. Počas štyroch týždňov sme pozvaní hlbšie premýšľať nad tým, čo príde. Tento čas nás pozýva do ticha, kde sa na chvíľu odpútame od svetských starostí a všetkého, čo nám bráni počas každodenných povinností premýšľať nad vzácnym darom Svätej noci. Pozýva nás aj k čítaniu Svätého Písma, kde sa môžeme zastaviť a rozjímať nad očakávanými udalosťami. Každá nedeľa v advente nás vyzýva postupne k inej forme prípravy- prvá nás nabádala k bdeniu, druhá nás vyzve k pokániu, tretia bude klásť dôraz na radosť. Posledná, štvrtá nedeľa nás už pripravuje na udalosti bezprostredne pred narodením Pána Ježiša.

Nech sa stane tento adventný čas pre nás všetkých využitou príležitosťou byť viac v Božej prítomnosti!