Adorácie a spovedanie vo farskom kostole

V tomto týždni môžete využiť možnosť tichej modlitby a poklony pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok, utorok a piatok od 17.15 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.

K sviatosti zmierenia bude možné pristúpiť v pondelok, utorok a piatok od 17.15 – 17.50 hod a vo štvrtok a sobotu od 17.30 – 17.50 hod.