Slávnosť sv. Ondreja a pomazanie olejom

Srdečne vás pozývame na slávnosť sv. Ondreja apoštola, patróna našej farnosti, ktorá bude v stredu 30. novembra o 18:00 hod vo farskom kostole. Pri tejto slávnosti zveríme našu farnosť apoštolovi Ondrejovi a požehnáme olej, ktorým budú veriaci po sv. omši pomazaní.