Stretnutie prvoprijímajúcich detí

V stredu 30.novembra bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov vo farskom kostole pred svätou omšou o 17:30 hod.