Novéna k sv. Ondrejovi

Pozývame všetkých veriacich k duchovnej príprave na sviatok patróna našej farnosti a farského chrámu.

V pondelok 21. novembra začíname deväťdňovú novénu k sv. Ondrejovi, ktorá vyvrcholí odpustovou slávnosťou v nedeľu 27. novembra. V stredu 30. novembra je liturgická spomienka a sviatok sv. Ondreja, apoštola. Každý deň sa budeme modliť a sláviť svätú omšu na osobitný úmysel:

  • Pondelok 21.11.2022 / 18.00 hod / za rodiny
  • Utorok 22.11.2022 / 18.00 hod / za chorých
  • Streda 23.11.2022 / 18.00 hod / za deti
  • Štvrtok 24.11.2022 / 18.00 hod / za duchovné povolania
  • Piatok 25.11.2022 / 18.00 hod / za mladých
  • Sobota 26.11.2022 / 18.00 hod / za seniorov
  • NEDEĽA 27.11.2022 / 10.00 hod / za farnosť
  • PONDELOK 28.11.2022 / 18.00 hod / za neveriacich
  • UTOROK 29.11.2022 / 18.00 hod / za zosnulých

Pred každou svätou omšou sa budeme spoločne modliť Litánie k sv. Ondrejovi. / Text litánií nájdete vo farskom liste Apoštol č. 46. /