Stretnutie prvoprijímajúcich detí

V stredu 21. septembra pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na ďalšie z pravidelných prípravných stretnutí, ktoré začne o 17.15 hod vo farskom kostole.