Pozvánka na návštevu ružencovej záhrady

Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva všetkých ctiteľov Panny Márie na slávnosť Ružencovej Panny Márie do Vyšnej Šebastovej dňa 11. októbra 2022. Prihlásiť sa môžete do 30. septembra zapísaním sa na hárok, ktorý je na zadnej lavici v kostole, pred vstupom na chór. Poplatok pre tých, ktorí nie sú členmi ružencového bratstva: 3 eurá. Bližšie info u p. M. Rendošovej.