Posledná rozlúčka s kardinálom Jozefom Tomkom

V pondelok 08. augusta 2022 vo veku 98 rokov odišiel do večnej radosti kardinál Mons. Jozef Tomko. Bol najstarším členom Kardinálskeho zboru a jediným slovenským kardinálom. Ako dlhoročný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov navštívil mnohé krajiny a národy na rôznych kontinentoch, misionárska služba mu bola veľmi blízka a zaslúžil sa o vznik viacerých misijných rádov a kostolov v Ázii, Afrike či Oceánii. Napriek svojmu pôsobeniu v zahraničí, nikdy nezabúdal na Slovákov. Jeho prínos v rozvoji humanity, vzdelania a kultúry na Slovensku ocenili v rámci akademickej obce, ale i samotní bývalí prezidenti SR. Významne sa podieľal na vybudovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a mal tiež veľmi blízky a priateľský vzťah s pápežom Jánom Pavlom II. No popritom všetkom bol hlavne človekom hlbokej viery, pokorným, múdrym a hlboko ľudským. Osobitnú pozornosť venoval pútnikom prichádzajúcim do Večného mesta. Posledným jeho stretnutím s veriacimi na Slovensku bolo stretnutie mladých so Svätým Otcom Františkom na Štadióne Lokomotíva v Košiciach, práve na území našej farnosti a k pútnikom sa prihovoril aj na ďakovnej púti v Ríme v apríli tohto roku. V poslednom telefonáte s arcibiskupom Bernardom Boberom pár dní pred úmrtím odovzdal pozdrav a požehnanie pre všetkých Slovákov.

Životopis Mons. Jozefa Tomka si môžete prečítať tu

Zosnulý kardinál si prial, aby miestom jeho posledného odpočinku bol Dóm sv. Alžbety v Košiciach, preto budú jeho telesné ostatky prevezené do Košíc v sobotu 13. augusta 2022 a po pohrebných obradoch budú uložené do hrobky v katedrále.

Veriaci si budú môcť uctiť jeho pamiatku od 14.-16.08.2022. Pohrebné obrady budú v Dóme sv. Alžbety v utorok 16. augusta o 11.00 hod. Sledovať ich bude možné aj na veľkoplošnej obrazovke pri Urbanovej veži prostredníctvom vysielania RTVS.

Program poslednej rozlúčky s kardinálom nájdete na plagáte v prílohe, takisto na stránke košickej arcidiecézy.

Bližšie o poslednej rozlúčke s kardinálom Tomkom vo Vatikáne si môžete prečítať na stránke vaticannews.va.

Odpočinutie večné daj mu Pane, nech jeho duša spočinie vo večnej radosti!

zdroj: ke-arcidieceza.sk, foto: vaticannews.va