Odpust na Hornom Bankove

Srdečne pozývame členov farskej rodiny, ale aj ostatných veriacich z iných kútov Košíc a okolia, na odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Bude sa konať v nedeľu 14. augusta 2022 o 14.15 hod v kaplnke na Hornom Bankove, ktorá je zasvätená práve tomuto mariánskemu sviatku. Odpust je spojený tiež s odpustkami pre veriacich a je príležitosťou na vyprosenie si hojných milostí a príhovorov, v tomto prípade práve od našej Nebeskej matky. Pozývame zvlášť aj tých, ktorí našu kaplnku ešte nenavštívili, aby tak spojili duchovnú oslavu aj s načerpaním pokoja a novej sily z okolitej prírody. Zároveň vám dávame do pozornosti aj pravidelné sväté omše, ktoré v kaplnke slávime vždy v nedeľu o 14.15 hod.

Prikázaný Sviatok Nanebovzatia Panny Márie slávime v pondelok 15.08.2022, kedy budú sväté omše vo farskom kostole a v kaplnke na Rozálii v obvyklom čase a pridaná sv. omša bude aj o 16.30 hod vo farskom kostole.