Prvé sv. prijímanie – prihlasovanie na šk. rok 2022/2023

Oznamujeme rodičom, že do 15. augusta 2022 je možné prihlásiť deti na prípravu na prvé sväté prijímanie v našej farnosti. Prihlášku si môžete stiahnuť tu alebo si ju v tlačenej forme vyzdvihnúť v sakristii kostola. Je potrebné ju odovzdať osobne v sakristii po ktorejkoľvek sv. omši v uvedenom termíne.


Príprava detí a rodičov bude zahŕňať spoločné stretnutia každú stredu od 07. septembra. Začínať budeme o 17:15 hod katechézou a potom bude nasledovať sv. omša za účasti detí. Stretnutia s rodičmi budú upresnené po začiatku katechéz s deťmi.