25. výročie konsekrácie farského kostola

Pozývame vás na oslavy 25. výročia konsekrácie Kostola sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach. Slávnostnú sv. omšu budeme sláviť v nedeľu 10. júla 2022 o 10.00 hod vo farskom kostole. Celebruje Vsdp. ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár, hudobným hosťom bude kostolný zbor z Kokošoviec.

Program po sv. omši:

  • guláš, gril, čapovaná kofola,pivo, koláčiky
  • skákací hrad, detský kolotoč, maľovanie na tvár, hry pre deti
  • ľudová hudba a hudobné prekvapenie

Slávnostnou sv. omšou chceme poďakovať za všetkých, ktorí sa o výstavbu chrámu pričinili, ktorí chrám udržiavali a finančne do dnešných dní podporovali. Za každú sv. omšu a vyslúžené sviatosti, za každého človeka, ktorý tu prišiel ako aj za všetkých kňazov, ktorí tu pôsobili a pôsobia.

Nech nám Pán i naďalej žehná!

Otec Marek