Svätá omša za zosnulých

Prvú augustovú nedeľu sa bude slúžiť tradičná svätá omša za zosnulých. Pozývame všetkých veriacich na spoločné slávenie v Kaplnke sv. Rozálie dňa 07. augusta o 15.15 hod. Vo svojich modlitbových úmysloch sa spojíme za spásu duší našich zomrelých farníkov, zosnulých na Cintoríne sv. Rozálie a za tých zosnulých, na ktorých si veriaci pri svätej omši spomenú. Pred svätou omšou je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.