Sviatok Božieho Tela a Krvi s procesiou

Vo štvrtok 16. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budeme mať slávnostnú svätú omšu o 16.30 hod a o 18.00 hod. Pri účasti na týchto svätých omšiach je možné získať plnomocné odpustky za splnenia podmienok- byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Po sv. omši o 18.00 hod bude v okolí kostola Eucharistická procesia. Pozývame na ňu zvlášť prvoprijímajúce deti, ale i všetky ostatné – prosíme, doneste si so sebou aj košíky s lupeňmi kvetov do sprievodu.