Adorácie vo farnosti

V 3. májovom týždni Vás pozývame na tichú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v našom farskom kostole. Prísť sa stíšiť a zotrvať pri Kristovi v Eucharistii môžete v pondelok, utorok a piatok od 17.00-18.00 hod a vo štvrtok od 18.30-19.00 hod.