Akordeónový koncert vo farnosti

Srdečne vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole sv. Ondreja v sobotu 21. mája po večernej sv. omši o 18:45 hod. Vystúpi nadaná mladá umelkyňa Antónia Nagyová, ktorá sa predstaví hrou na akordeóne. Dobrovoľné vstupné bude použité pre bratov a sestry z Ukrajiny, ktorí sú pod záštitou našej farnosti.