Svätá omša za život

Naďalej rastie počet párov, ktorí sú nedobrovoľne bezdetní. To je zdrojom bolesti, frustrácie, vzájomných konfliktov i seba obviňovania. „Čo je skutočnou príčinou našej bezdetnosti?“ „A prečo sa to stalo práve mne?“ Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa hľadajú ťažko. No treba povedať, že mnohé odpovede a aj formy pomoci pre bezdetných manželov sú k dispozícii.

Každoročne sa pri košických sv. omšiach za život venujeme bezdetným manželom a teší nás, že mnohí takto našli oporu, útechu i praktickú pomoc.

Pozývame Vás na takéto slávenie do jezuitského kostola v Košiciach vo štvrtok, 24. februára 2022 o 16:30 hod – prijať svetlo Božieho slova do situácie bezdetnosti, nanovo sa v modlitbe zveriť dobrému Bohu, dozvedieť sa o formách podpory a pomoci. Pozývame zvlášť bezdetných manželov – jednak tých, ktorí potrebujú posilu, ale aj tých, ktorí by mohli byť posilou pre ostatných. Veď zdieľaná bolesť je polovičná a zdieľaná radosť je dvojnásobná! Pozývame aj všetkých ostatných, ktorí chcú posilniť naše spoločenstvo modlitby a lásky.  

spoločenstvo Deti sv. Alžbety – Aliancia za život