Urobme niečo pre naše manželstvo… urobme niečo pre nás

V rámci prípravy na X. celosvetové stretnutie rodín v Ríme budú v jednotlivých diecézach prebiehať rôzne aktivity pre manželov a rodiny, ktorých cieľom je posilniť i obnoviť duchovný život rodín, vzájomnú komunikáciu, dôveru, upevniť manželskú lásku a dodať novú silu k spoločnému kráčaniu manželským a rodinným životom. Stretnutie rodín so sprievodnými podujatiami bude prebiehať v jednotlivých diecézach na celom svete od 22.-26. júna 2022.

Téma: Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

Pozývame manželské páry našej farnosti zapojiť sa do duchovnej prípravy na toto stretnutie.

Prvé spoločné stretnutie bude v pondelok 07. marca 2022 o 18:30 hod a následne každý druhý pondelok vo farskom kostole. Hlavnými lektormi budú duchovný otec Marek Ondrej a manželia Zuzana a Ján Paraličovci. Na manželov čakajú okrem zaujímavých tém a podnetov aj nemenej zaujímavé domáce úlohy pre upevnenie ich manželského vzťahu a lásky.

Prosíme manželov, ktorí majú záujem o tieto stretnutia, aby sa prihlásili do 05. marca cez farský email: farnostsvondreja@gmail.com.

Viac info o X. celosvetovom stretnutí rodín nájdete na svetovestretnutierodin.sk.