Národný týždeň manželstva 2022

Od 14. – 20. februára 2022 bude na Slovensku prebiehať 12. ročník Národného týždňa manželstva. Jeho cieľom je pripomenúť, že o partnerský vzťah je potrebné neustále sa starať, aby neupadol do každodennej rutiny a nezabúdať na jeho posilňovanie a oživovanie.

Tohtoročné motto NTM je „Manželský trojuholník?“. Organizátori tým majú na mysli trojuholník/y, ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné, ako napr. tzv. triangulárny model lásky, ktorý zahŕňa tri aspekty vzťahu: oddanosť, blízkosť a vášeň (od psychológa Roberta Sternberga). Bližšie k téme NTM 2022 nájdete tu:

Podobne ako doterajšie, i tento ročník ponúka mnoho zaujímavých, pestrých a podnetných inšpirácií pre manželské dvojice v podobe živých stretnutí aj online programov. Je možné vybrať si z celonárodných aj z miestnych aktivít.

Pozývame aj manželov našej farnosti, bezohľadu na vek a dĺžku manželstva, vybrať si z tejto širokej ponuky:

  • online podujatia a aktivity: https://www.ntm.sk/on-line-ponuka/ (nájdete tu napr. celonárodný kvíz o manželstve cez aplikáciu Kahoot!, zážitkové online večery, seriál kresťanskí kouči manželstvám, a pod.)

  • viac informácií o NTM a ponúkaných aktivitách nájdete na stránke ntm.sk.

zdroj: ntm.sk