Kurz lektorov – online

Katolícke biblické dielo pozýva záujemcov na online Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 19.02.2022 pod vedením prof. Antona Tyrola v čase od 8.30 hod. – 11.30 hod.

Program kurzu:


Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov (R. Bodziony)

– Odborná a technická stránka prednesu liturgických textov (D. Jurašková)

– Význam a služba lektora počas bohoslužby a duchovný život lektora (A. Tyrol)

– Potreba porozumenia biblického textu, spirituálny rozmer služby lektora (A. Tyrol / F. Trstenský)

Kurz bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prihlasovacie údaje dostane každý registrovaný účastník deň pred konaním online Kurzu lektorov. Zároveň je možnosť pre registrovaných účastníkov objednať si titul Kurz lektorov a Služba lektora spolu v zvýhodnenej cene či iné tituly z vydavateľstvo v zvýhodnených cenách. Registračný poplatok 3 eurá.

Prihlasovanie a viac info na www.kbd.sk.