Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Kresťanské cirkvi a spoločenstvá na celom svete začnú v utorok 18. januára Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ten vrcholí každoročne 25. januára, na sviatok obrátenia sv. apoštola Pavla.

Tohtoročnú tému vybrala Rada cirkví Blízkeho východu v Libanone a odkazuje na skúsenosť mudrcov z Matúšovho evanjelia: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2) Počas ekumenického týždňa všetky cirkevné komunity môžu využiť materiály dostupné v rôznych jazykoch. Spoločne ich pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Slovenský preklad zabezpečila Ekumenická rada cirkví. 

Pre mudrcov bola hviezda znamením, že sa narodil kráľ. Svojimi lúčmi vedie ľudstvo k väčšiemu svetlu, Ježišovi, novému svetlu, ktoré osvecuje každého človeka, a ktorý nás vedie do slávy Otca a nádhery jeho jasu. Ježiš je to svetlo, ktoré prišlo do našej tmy, keď sa skrze Ducha Svätého vtelil z Márie panny a stal sa človekom. Ježiš je svetlo, ktoré išlo ešte ďalej, hlbšie do temnoty sveta, keď sa pre nás a pre naše spasenie zriekol seba samého a stal sa poslušným až na smrť. Urobil to, aby nám osvietil cestu k Otcovi, aby sme mohli prísť k poznaniu Otca a poznať jeho lásku k nám, lásku toho, ktorý dal svojho jediného Syna pre nás, aby sme veriac v neho nezahynuli, ale mali večný život.

Sme pozvaní nechať sa inšpirovať mudrcmi z Východu a ich cestou za Kristom vo svetle hviezdy, ktorá je ukazovateľom Božej lásky pre nás všetkých. Nech pochádzame z akejkoľvek kultúry, národa, nech máme rôzne pohľady na Ježiša, sme povolaní k vzájomnému obohateniu sa a hľadaniu toho, čo nás spája.

Zároveň vám dávame do pozornosti aj ekumenickú bohoslužbu v Košiciach, ktorá bude vysielaná online v pondelok 24. januára o 18.00 hod a bude ju možné sledovať na tomto odkaze.

Ekumenický výbor ECAV zároveň pozýva aj na denné online večery počas tohto týždňa. Viac o nich nájdete tu.

zdroj: tkkbs, ecav