Opatrenia účasti na bohoslužbách účinné od 12. januára 2022

V zmysle najnovších opatrení pre organizovanie hromadných podujatí, platných od 12.01.2022, sa bohoslužby môžu konať v režime OP s maximálnou kapacitou 50 %  (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, OP, odstupy).

Z toho dôvodu nie je potrebné sa na bohoslužby v našom farskom kostole registrovať a rezervovať si miesto.

Sobášne obrady a obrady krstu

  • môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení

Pohrebné obrady

  • sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Individuálna pastorácia

  • je možná v režime základ (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich.)

vyhláška k organizácii hromadných podujatí (účinná od 12. 1. 2022)
vyhláška UVZ SR 2/ 2022 (pdf)

Pod pojmom OP sa rozumie:

Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

* definícia kompletne zaočkovanej osoby
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
– osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej láky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

** Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

zdroj: tkkbs