Vylosujte si patróna na rok 2022

Začiatkom každého roka prebieha vo všetkých kláštoroch Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva zaujímavá a obľúbená aktivita- losovanie patrónov pre nasledujúci rok. Svätá sestra Faustína tomu pripisovala veľký význam. Očakávala pomoc z neba práve vďaka patrónovi, ktorého si vylosovala. Svätci sú totiž nielen vzormi kresťanského života a môžeme sa od nich veľa naučiť, ale sú aj silnými orodovníkmi u Boha a prihovárajú sa za nás.

Spolu s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi je aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Zapojiť sa môžete vyplnením formulára pre losovanie, ktorý nájdete na stránke Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.