Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord Vás pozýva na seminár Otcovo srdce. Bude prebiehať pod vedením manželov Roberta a Vicki de Hoxar v dňoch 03.- 08. februára 2022. Seminár ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči nám. Príďte objaviť neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Počas seminára môžete zažiť teologické a biblické vyučovanie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý ste možno doteraz nepoznali. Celý týždeň je zameraný na prežitie Božej Otcovskej lásky srdcom. Seminár sa uskutoční v režime podľa aktuálnych vládnych nariadení – prihlásení účastníci budú o opatreniach informovaní mailom niekoľko dní pred začiatkom seminára. Príspevok za seminár je 160 eur. Kontakt: centrum.rodina@gmail.com, tel.č. 0903 983 316. Viac informácií o Škole Otcovo srdce a bližšie pokyny k semináru nájdete na stránke centrumsigord.sk.