Nedeľa Božieho slova

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach pripravuje slávenie Nedele Božieho slova, 23. januára 2022.

Táto nedeľa sa rozhodnutím pápeža Františka slávi na 3. nedeľu v Cezročnom období a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov.

Súčasťou tohto slávenia v Katedrále sv. Alžbety bude intronizácia Biblie, príhovory o Božom slove počas sv. omší o 10:30, 15:00 a 18:00 a biblické katechézy o 10:15 a 14:45. Špeciálny priestor bude venovaný prezentácii biblických artefaktov z výnimočnej zbierky kazateľa Bratskej jednoty baptistov, Michala Lapčáka, ktorú bude možné vidieť tiež v katedrále od 9:00 do 19:00.

Biblické katechézy a sv. omše budú vysielané naživo aj prostredníctvom internetu na Youtube kanáli Dóm sv. Alžbety a na Antik TV od 10:15 a 14:45. Link na pripojenie https://biblia.abuke.sk/slavenie-nedele-bozieho-slova-2022/

Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa k tomuto sláveniu.

Bližšie info na rlapko@gmail.com.

zdroj: biblia.abuke.sk