Týždeň Cirkvi pre mládež


V týždni od 15. do 21.11.2021 bude prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež. Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s Pútnickým pastoračným centrom bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a univerzitnými pastoračnými centrami v Košiciach a v Prešove pozývajú mladých na podujatia v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré sa uskutočnia v Košickej arcidiecéze.


Modlitbová reťaz za mladých

# 15. – 21.11.2021

# prihlasovanie cez acmko.sk


Godzonetour – evanjelizačný koncert

# 15.11.2021 v Handball aréne, Prešov
# o 19:30 hod, režim očkovaní

# viac info na tour.godzone.sk


Výlet na Jánošíkovú baštu

# 17.11.2021 – začiatok o 8.15 hod, žel. stanica Kysak

# túra + púť do Obišoviec

# sv. omša a agapé v novom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach

# prihlasovanie a viac info na acmko.sk

Arcidiecézne stretnutie mládeže v Košiciach

# 20.11.2021

Program

  • 15:00 – program pre mladých v UPC/ACM v Košiciach (Rooseveltova 12) a beseda s kňazmi dobrovoľníkmi v nemocniciach počas pandémie COVID-19
  • 17:00 – posvätný ruženec mladých / Dóm sv. Alžbety
  • 18:00 – mládežnícka sv. omša s otcami biskupmi / Dóm sv. Alžbety
  • 19:15 – moderovaná eucharistická adorácia