Staň sa spoluautorom básne pre Františka

Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči vyhlasuje pre rodiny, žiakov a študentov ZŠ a SŠ literárno-výtvarný projekt Báseň pre Františka. Myšlienka vznikla v súvislosti s nedávnou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku. Počas jeho apoštolskej cesty u nás zaznelo viacero hlbokých a vzácnych príhovorov, myšlienok, no mnohých oslovil aj cez neverbálnu komunikáciu- úprimnými gestami, pohľadmi, úsmevmi. Práve to má byť inšpiráciou pre tých, ktorí by sa radi so súťaže zapojili.

Ktorá Františkova myšlienka, slovo vás nadchlo? Ktoré jeho gesto zarezonovalo vo vašom srdci? Ktoré stretnutie, príhovor zostane natrvalo vo vašej pamäti? Dajte o tom vedieť celému Slovensku.


Čo môžete vytvoriť a zaslať?

  • báseň / rozsah 8-12 veršov (riadkov) /Inšpirovať sa môžete jeho príhovormi, ktoré nájdete aj na webstránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
  • úvahu / rozsah 100 – 150 slov / o odkaze pápeža
  • prípadne kresba- nakreslite situáciu, ktorá Vás spomedzi všetkých najviac oslovila


Práce je potrebné odoslať do konca decembra 2021. Básne a úvahy napísané v slovenskom jazyku a písané na počítači, odošlite na mailovú adresu kpkc@gmail.com. Obrázky vyhotovené technikou kresby, maľby, grafiky a ich kombináciou na výkrese formátu A4 odošlite poštou na adresu KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča (v obálke formátu A4 – neprehýbajte). Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umeleckej stránke budú použité na zostavenie knižnej publikácie, ktorú KPKC, n. o., plánuje vydať. Autori vybraných prác budú o použití svojho príspevku i vydaní publikácie informovaní emailom resp. poštou.

Viac na : kpkc.sk