Venuj strom pamiatke zosnulého- venuj strom k úcte sv. Rozálii

V snahe revitalizovať park Cintorína sv. Rozálie, kde odpočívajú naši drahí zosnulí, bude aj v tomto roku uskutočnená druhá etapa výsadby stromov. Dávame do pozornosti širokej verejnosti, že je možné venovať strom pamiatke zosnulého alebo k úcte sv. Rozálii. Po výsadbe bude možné pri strome umiestniť tabuľku s menom darcu a prípadne i menom zosnulého, ktorému bude strom venovaný.

Kto by chcel darovať strom Cintorínu sv. Rozálie, nech sa ohlási na farskom t. č. alebo na emailovej adrese: farnostsvondreja@gmail.com.

Tento rok plánujeme v rámci druhej etapy vysadiť 19 stromov – javory, duby, duglasky, jedľe, borovice.

Minulý rok pri prvej etape obnovy zelene na cintoríne sv. Rozálie bolo vysadených deväť veľkých stromov a pätnásť menších. Platan javorolistý (6m) daroval pán starosta MČ Košice Sever Ing. František Ténai, MBA, ako pamiatku na boj s pandémiou. Pán farár JCDr. Marek Ondrej, Adv. daroval k úcte sv. Rozálii dve jedľe normandové, tri duglasky tisolisté, jednu borovicu lesnú, jednu borovicu čiernu, dve lipy malolisté, pätnásť smrekov obyčajných a jedlí bielych.