Dušičková omša za zosnulých

V deň Pamiatky na všetkých zosnulých, 2. novembra o 18.00 hod, bude vo farskom kostole slávnostná dušičková svätá omša za zosnulých, ktorých mená ste vložili do pripravenej schránky v kostole. Z dôvodu epidemiologických opatrení budú miesta v kostole vyhradené pre plne zaočkovaných veriacich. Ozvučené bude aj priestranstvo pred kostolom a svätá omša bude prenášaná aj online na youtube kanále farnosti. Link nájdete na našej webovej stránke.

Pre režim „základ“ budú sväté omše v kostole o 7.00 a 16.30 hod.

Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a rešpektovanie tohto usmernenia.