Celodenná adorácia

Piateho novembra, na prvý piatok mesiaca, Vás opäť pozývame k modlitbe a adorovaniu pred Sviatosťou Oltárnou. V našom farskom kostole bude v tento deň od 9.00 hod do 18.00 hod celodenná poklona. Prosíme veriacich, ktorí chcú prísť a môžu zotrvať celú hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke v kostole.