Modlitbová vigília za nenarodených

V čase spomienky na našich zosnulých sa pripravuje v Košiciach 12. ročník celodenného apelu Zapáľme svetlo obetiam potratov. Upriamuje pozornosť nielen na deti, potratené v minulosti, ale aj na tie, ktoré každodenne zbytočne a nespravodlivo zomierajú (pri umelom oplodnení). Na zreteli sú aj žijúce obete potratov, medzi ktoré patria najmä rodičia a lekári, vykonávajúci umelé potraty.

Celodenný apel bude pozostávať zo štyroch blokov:

07.00 – 16.00 hod / centrum umelého oplodnenia Helios, Krivá 23 / celodenná modlitbová reťaz

Organizátori prosia všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do reťaze, aby predpokladaný čas svojej prítomnosti oznámili na tel. čísle 0910 31 44 76. Tak bude možné efektívnejšie koordinovať nepretržitosť reťaze.

17.00 hod / Kostol Kráľovnej pokoja, Košice – Juh / pro-life konferencia

Účasť možná osobne alebo cez youtube kanál: Farnosť Kráľovnej Pokoja, Košice-Juh.

Program: * Zapáľme svetlo obetiam potratov. (o. Dušan Škurla) * Päť rokov pochovávania potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach (o. Miroslav Gira) * Naše dieťa zomrelo pred narodením a pochovali sme ho… (svedectvo rodičov)

18.00 hod / Kostol Kráľovnej pokoja / svätá omša za život, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup

Bude vysielaná aj cez youtube kanál: Farnosť Kráľovnej Pokoja, Košice-Juh.

Keďže v tomto roku nebude možné zhromaždenie a spoločná nočná modlitba pred monoblokom UNLP, po skončení sv. omše delegovaní dobrovoľníci na tradičnom mieste pred monoblokom nemocnice umiestnia veniec a sviece. Veriaci si môžu po sv. omši prevziať sviecu, ktorú individuálne zapália pri nemocnici, alebo na inom vhodnom mieste.