Covid opatrenia počas sviatkov

Podľa aktuálneho covid automatu sa Košice nachádzajú v bordovej farbe. Vzhľadom k tomu bude účasť na bohoslužbách v našej farnosti obmedzená nasledovne:

01. november / 8:00, 9:00 hod – režim základ; 10:00 hod – plne očkovaní

02. november / 7:00, 16:30 hod – režim základ; 18:00 hod – plne očkovaní

03.- 06. november / 18:00 hod – režim základ

07. november / 8:00, 9:00 hod – režim základ; 10:00 hod- plne očkovaní

Ďakujeme veriacim za rešpektovanie a dodržiavanie týchto opatrení.