Milión detí sa modlí ruženec

Pomoc trpiacej Cirkvi- ACN pozýva všetky rodiny, farnosti, školy, stretká, katechétov, či učiteľov, aby sa 18. októbra 2021 s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Touto celosvetovou ružencovou kampaňou chcú pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt18, 3).

Prečo 18. októbra?
Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. A 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša Evanjelistu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii.

Prihlásiť sa môžete a viac informácií nájdete na stránke acninternational.org/millionchildrenpraying

Zdroj,foto: acninternational.org