Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov

Aj v tomto roku Vás pozývame k pôstu a modlitbám za našich duchovných otcov. Celoslovenskú 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb každoročne organizuje spoločenstvo Modlitby za kňazov a začína sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, teda 15.septembra a trvá do 24.októbra.

V našej farnosti sa do tejto reťaze zapojíme v čase od 04.10.- 24.10.2021 a svoje modlitby a pôstne úmysly obetujeme za duchovných otcov našej farnosti. Zapojiť sa môžete zvolením si jedného či viacerých dní v rámci tohto obdobia. Zapísať sa je možné na nástenke v kostole. Pôstne predsavzatie sa odporúča podobne ako pri hlavných pôstnych dňoch v cirkvi, ale je možné si zvoliť aj iné sebazaprenie. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na: postaputzaknazov.sk.