Teologické večery

Teologická fakulta KU v Košiciach Vás pozýva na nový ročník podujatia Teologické večery. Ide o moderované diskusie na rôzne témy s rôznymi hosťami, ktoré si môžete pozrieť online na Youtube kanáli Teologickej fakulty.

Najbližšia diskusia bude 11.10.2021 o 20.15 hod na tému Čo ponúka Katolícka cirkev dnešnému človekovi? Hosťami budú Vladimír Juhás, dogmatický teológ a Peter Ceľuch, pastorálny teológ.

Ďalšie dva večery sa budú konať 15.11.2021 s hosťom Mons. Marekom Forgáčom a 13.12.2021 s hosťom doc. Radoslavom Lojanom. Viac informácií na Fb konte @ktfke.