Program AMORIS

Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny vás v spolupráci s farnosťami pozýva na Program AMORIS pre manželov – cyklus motivačných prednášok. Uskutočnia sa v termínoch 10.,17. a 24. októbra od 16.00 do 19.00 hod na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Program je určený pre všetkých manželov, ktorým na ich vzťahu záleží a chcú na ňom priebežne pracovať ako aj pre tých, ktorí pociťujú vo vzťahu nejaké ťažkosti napr. časté nedorozumenia v komunikácii, nedôveru, nejednotu v niektorých dôležitých oblastiach ako je výchova detí, náboženský život, financie, a pod. Základom programu sú tri motivačné prednášky skúsených manželských párov. Účastnícke páry budú mať po každej prednáške dostatok priestoru a podnetov na dialóg vo dvojici a budú mať k dispozícii aj pripravené manželské páry, s ktorými sa budú môcť aj porozprávať, ak by mali o to záujem. O deti sa počas programu postarajú animátori.

Na program je možné sa prihlásiť iba cez web amoris.sk a to najneskôr do 5. októbra. Na ďalších dvoch stretnutiach sa budú môcť zúčastniť iba tí manželia, ktorí boli na prvom stretnutí. Viac info na: program-amoris.webnode.sk.