Mesiac Panny Márie

Mesiac október je zvlášť zasvätený úcte k Panne Márii. Siedmeho októbra máme v liturgickom kalendári spomienku Panny Márie ružencovej.

Pri tejto príležitosti vás pozývame k častejšej modlitbe posvätného ruženca počas nasledujúcich 31 dní. Nielen ako prejav úcty k Nebeskej Matke, ale aj kvôli sile tejto modlitby, ktorou je možné veľa vyprosiť, a cez ktorú sama Panna Mária sľubuje mocnú ochranu pred Zlým.

Mariánsku úctu šíri súčasný pápež František a veľkým mariánskym ctiteľom bol i jeho predchodca sv. Ján Pavol II. Ten seba aj svoj pontifikát  zasvätil Panne Márii (motto „Totus tuus“). Vydal okrem iného aj apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, ako sprievodcu pri prehlbovaní a šírení ružencovej pobožnosti.

Ján Pavol II.: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke… Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu“.(RVM)

V liste ďalej píše: „Avšak najdôležitejším dôvodom, prečo veľmi naliehavo odporúčam znovu oživiť modlitbu ruženca, je skutočnosť, že predstavuje najefektívnejší prostriedok, ako medzi veriacimi pestovať tú oddanosť rozjímaniu nad kresťanským tajomstvom, ktorú som navrhol v apoštolskom liste Novo millennio ineunte ako opravdivú výchovu k svätosti: „Je potrebný kresťanský život vyznačujúci sa predovšetkým umením modlitby.“9 (RVM)

„… preto, že ruženec vychádza z Máriinej vlastnej skúsenosti, je vynikajúcou kontemplatívnou modlitbou. Ako jasne povedal pápež Pavol VI., bez tejto kontemplatívnej dimenzie by stratil svoj význam: „Bez nej je ruženec ako telo bez duše a vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa jeho odriekanie stane roztržitým a bezduchým opakovaním formuliek, ktoré je v rozpore s týmto napomenutím Ježiša Krista: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť“ (Mt 6, 7). Ruženec si totiž svojou povahou vyžaduje pokojný spád v recitovaní, akúsi zahĺbenú zdĺhavosť, čo uľahčuje modliacemu rozjímať o tajomstvách Kristovho života a nazerať na ne akoby srdcom tej, čo bola Pánovi zo všetkých najbližšia. To sprístupňuje nevyspytateľné bohatstvá týchto tajomstiev.“14 (RVM)

zdroj: kbs.sk