Celodenná poklona

V prvý piatok mesiaca bude v našom farskom kostole celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou, v čase od 9.00 do 18.00 hod. Ak môžete prísť na celú hodinu, prosíme, aby ste sa zapísali na konkrétny čas na nástenku v kostole.